دانلود تحقیق وحدت

مطالب دیگر:
📚پاورپوینت زندگی نامه توماس ادیسون📚پاورپوینت تحلیل مجتمع بیمارستانی بروسه فرانسه📚پاورپوینت تحلیل آکادمی ایولین گریس لندن📚پاورپوینت فصل دوم کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری📚پاورپوینت فصول 1 الی 5 کتاب اصول و مبانی تربیت بدنی و ورزش تألیف احمد آذربانی و رضا کلانتری📚پاورپوینت فصل دوم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع تحليل رگرسيون دو متغيره📚پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی ( مدل رگرسيون دو متغيره: مسأله تخمین )📚پاورپوینت فصل چهارم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مدل نرمال: مدل رگرسيون خطي کلاسیک)📚پاورپوینت فصل پنجم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون دو متغيره: تخمين فاصله ای)📚پاورپوینت فصل ششم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی ( گسترش مدل رگرسيون خطی دو متغيره )📚پاورپوینت فصل هشتم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (مسأله استنتاج آماري)📚پاورپوینت فصل نهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع روش ماتريسي مدل رگرسيون خطي📚نمونه گزارش کارآموزی رشته نقشه کشی معماری📚پاورپوینت فصل دهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع همخطي📚پاورپوینت فصل یازدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع ناهمساني واريانس📚پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع خودهمبستگي📚پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (I)📚پاورپوینت فصل چهاردهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل سازي اقتصادسنجي (II)📚پاورپوینت فصل پانزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون بر روي متغيرهاي موهومی)📚پاورپوینت فصل شانزدهم کتاب مبانی اقتصادسنجی گجراتی ترجمه ابریشمی (رگرسيون بر روي متغير وابسته)
دانلود تحقیق وحدت |1314396|sk3|مشخصات فایل:|اِس کِی|
با ما همراه باشید با موضوع دانلود تحقیق وحدت

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

ايران - آنچه كه رهبر معظم انقلاب در پيام نوروزي خود به‌عنوان محورهاي اساسي سال‌جاري مشخص كرده‌اند شامل دو راهبرد مكمل براي ايفاي نقش در دو محيط ملي و بين‌المللي است.

«اتحاد ملي» نياز و راهبرد در عرصه داخلي است و «انسجام اسلامي» اولا نحوه نقش‌آفريني ايران در حوزه بيروني و ثانيا ضرورتي براي امت واحده اسلامي دانسته مي‌شود.

در سير تدوين استراتژي، راهبرد يا راهبردهاي نهايي از فرايندي ناشي مي‌شود كه شناخت و ارزيابي محيط (داخلي و خارجي) جان‌مايه اصلي آن است.

به عبارت ديگر نمي‌توان تا ارزيابي درستي از شرايط دو محيط داخلي و خارجي در مؤلفه‌هاي مختلف آن (سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، نظامي و امنيتي) نداشت به تدوين استراتژي پرداخت.

علاوه بر اين، تعيين راهبرد به‌تنهايي بي‌معناست. اولا اين راهبرد بايد سايه‌اي از سياست‌هاي كلي، اهداف و سندهاي بالادستي باشد و ثانيا براي تحقق آن، سياست‌هايي تعريف و اجرا شوند كه دقيقا در راستا و تصويري از آن باشند.

نبود همين محور دوم، متأسفانه مشكلي است كه نظام برنامه‌ريزي ما همواره از آن رنج برده است و به همين جهت در بيشتر موارد، از ارائه يك مدل منسجم و خودافزاينده ناتوان بوده‌ايم. به‌عنوان مثال لايحه‌هاي بودجه سالانه تا چه حد متأثر از قانون برنامه توسعه و سند چشم‌انداز بيست‌ساله (به‌عنوان يك و دو لايه بالاتر) تدوين مي‌شوند؟

اما چرا اتحاد ملي اين روزها بيشتر از هر روز اهميت دارد و چرا بايد تمامي سياست‌ها، برنامه‌ها و حتي اظهارنظرها به‌گونه‌اي طراحي و بيان شوند كه تقويت‌كننده وحدت ملي باشند؟

امنيت هر ملت، عنصر و شاخص اصلي منافع ملي است و اساسا يك ملت با اتكا به توان و قدرت خود – كه تجميعي از مؤلفه‌هاي موضوعي قدرت هستند – مي‌تواند به نقطه امني برسد كه منافعش در آن حفظ يا تأمين مي‌شود. وقتي به مؤلفه‌هاي تشكيل‌دهنده قدرت ملي نگاه مي‌كنيم درجه انسجام و وحدت ملي را يكي از مهمترين آنها مي‌يابيم.

به عبارت بهتر، اگرچه ادوات نظامي، توليد ناخالص ملي، مردم‌سالاري، فناوري‌هاي مدرن نظير دانش هسته‌اي يا سلول‌هاي بنيادي، جايگاه بين‌المللي و... در مؤلفه‌هاي نظامي، اقتصادي، سياسي و علمي قدرت ملي مؤثرند اما همه اينها در سايه ملتي متحد و منسجم به منصه ظهور مي‌رسند.

در عرصه جهاني، وقتي دولت يا دولت‌هاي متخاصم بخواهند كشوري را تهديد كنند يا تهديد را به اجرا بگذارند پس از درج اعداد كمي مؤلفه‌هايي از اين دست در يك جدول محاسباتي، قدرت و توان آن ملت را دقيقا ارزيابي مي‌كنند تا بدانند تصميمات آنها مؤثر است يا نه.

ازاين‌رو همچنان كه ادوات نظامي، آمادگي رزمي، قدرت و سرعت واكنش، توانايي جنگ يا دفاع نامتقارن و پايگاه‌هاي نظامي فرامرزي نوعي بازدارندگي در مقابل تهديدات تلقي مي‌شود، كيفيت ديپلماسي، ابتكارات ديپلماتيك و ميزان ميانجيگري‌ها، وابستگي ديگر واحدهاي سياسي، امنيت داخلي، كارآيي سازمان دولت، توليد ناخالص ملي، ضريب جيني، توريسم ،تنوع صادرات، وابستگي به بازارهاي خاص، رفاه اجتماعي، سرانه پژوهش، تعداد مقاله علمي و حدود يكصد شاخص ديگر نيز توليد قدرت و به تبع آن، توليد بازدارندگي مي‌كنند و در اين ميان درجه اتحاد و انسجام ملي نيز به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي اصلي قدرت، عامل مهم در بازدارندگي از هرگونه تهديد خارجي است.

البته خوشبختانه، ما در كشوري زندگي مي‌كنيم كه به‌لحاظ شاخص‌ها، ملتي يكپارچه تعريف مي‌شوند و با كشورهايي چون عراق، يوگسلاوي سابق و... متفاوت است كه آحاد گنجانده شده در آن واحد سياسي، نژاد، تمدن و خاستگاه يكساني ندارند.

قوميت‌هاي درون چنين واحدهايي ظرفيت‌گريز از مركز دارند و چنانچه قدرت چسبندگي مركز به دلايلي كاهش يابد به‌سادگي فرو مي‌پاشند و حتي به جنگ و جدال داخلي مي‌پردازند. كشور ما نياز به پروژه ملت‌سازي نيز ندارد چراكه با عطف به پيشينه خود قرن‌هاست كه يك ملت بوده است.

حال با اين مقدمات بايد گفت اگر وحدت ملي يك ضرورت هر روز و البته امروز ماست و با اتكاي به اين دارايي مي‌توانيم در مقابل طراحان تهديد، بازدارندگي ايجاد كنيم پس همه سياست‌ها، رفتار و حتي گفتار ما در اين ايام بايد متأثر از اين سياست باشد.

در اين ميان نقش دستگاه‌هاي حكومتي و رسانه‌ها به‌دليل گستردگي و تأثيرگذاري خود اهميت بيشتري مي‌يابد.